Nowotwory układu moczowego

  • Brachyterapia śródtkankowa raka gruczołu krokowego jako monoterapia.
  • Skojarzona z teleradioterapią we frakcjonowaniu konwencjonalnym, brachyterapia śródtkankowa raka gruczołu krokowego z intencją radykalną. 
  • Brachyterapia śródtkankowa jako miejscowe podwyższenie dawki (boost) po teleradioterapii u chorych z wysokimi czynnikami ryzyka nawrotu miejscowego.
  • Brachyterapia śródtkankowa w przypadkach nawrotów miejscowych po teleradioterapii, brachyterapii lub radykalnej prostatektomii (na obszar loży po usuniętym gruczole krokowym).
  • Skojarzona brachyterapia i hipertermia w przypadkach j/w, u chorych bez przerzutów odległych, w dobrym stanie ogólnym, z szybką progresją choroby.
  • Śródtkankowa brachyterapia radykalna z użyciem implantów stałych radioaktywnego jodu LDR (seed’s).
  • Brachyterapia śródtkankowa techniką LDR (Ir-192) w przypadkach niezaawansowanych miejscowo raków prącia, zgodnie z obowiązującym protokołem.
  • Leczenie niezaawansowanych miejscowo przypadków raka cewki moczowej techniką HDR.

Sprawdź jak do nas trafić

Wyświetl większą mapę »