Warning: PDO::__construct(): php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /core/xpdo/xpdo.class.php on line 2953

Warning: PDO::__construct(): php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /core/xpdo/xpdo.class.php on line 2953
Nowotwory piersi - Zakład Brachyterapii

Nowotwory piersi

  • Brachyterapia śródtkankowa HDR na obszar loży po tumorektomii jako miejscowe podwyższenie dawki po teleradioterapii.
  • Brachyterapia śródtkankowa APBI (przyspieszone napromienianie części piersi ) jako wyłączne napromienianie radykalne w przypadkach chorych z niskimi czynnikami ryzyka wznowy miejscowej.
  • Brachyterapia śródtkankowa HDR śródoperacyjna jako boost wyprzedzający teleradioterapię.
  • Paliatywne napromienianie kontaktowe wznów miejscowych na ścianie klatki piersiowej.

Sprawdź jak do nas trafić

Wyświetl większą mapę »