Ginekologia

  • Przeprowadzanie brachyterapii w skojarzonym leczeniu radykalnym chorych na raka szyjki macicy. W grupie tej wyodrębnienie chorych do leczenia dojamowego i śródtkankowego oraz w przypadkach stwierdzania zmian resztkowych po teleradioterapii planowanie oparte na fuzji MR/CT. W pozostałych przypadkach planowanie 3D w oparciu CT. 
  • Przy stwierdzeniu niekorzystnych czynników rokowniczych kojarzenie napromieniania z hipertermią.
  • Leczenie pooperacyjne lub skojarzone o charakterze radykalnym chorych na raka trzonu macicy.
  • Brachyterapia chorych na raka pochwy.
  • W wybranych przypadkach śródtkankowe napromienianie chorych na nowotwory sromu.

Sprawdź jak do nas trafić

Wyświetl większą mapę »