Warning: PDO::__construct(): php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /core/xpdo/xpdo.class.php on line 2953

Warning: PDO::__construct(): php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /core/xpdo/xpdo.class.php on line 2953
Informacje dla pacjenta po zabiegu implantacji stałych ziaren J-125 - Zakład Brachyterapii

Informacje dla pacjenta po zabiegu implantacji stałych ziaren J-125

Przez pierwsze kilka tygodni po wszczepieniu implantów ziaren zawierających izotop J-125 mogą wystąpić następujące objawy niepożądane:

  • objawy podrażnienia dolnych dróg moczowych, wynikające z odczynu popromiennego błony śluzowej dróg moczowych (częste oddawanie moczu, budzenie się w nocy z powodu uczucia parcia na pęcherz)
  • słaby przepływ strumienia moczu, parcia naglące, pieczenie lub ból przy oddawaniu moczu, szczególnie często trudność w rozpoczęciu oddawania moczu w godzinach porannych) 
  • uczucie gorąca podczas oddawania moczu,
  • u 10-15% mężczyzn może wystąpić zatrzymanie moczu z jednoczesnym uczuciem parcia (pacjent przestaje oddawać mocz, który zalega w pęcherzu), w takiej sytuacji należy skontaktować się z lekarzem bądź udać do szpitala; problem ten rozwiązywany jest poprzez założenie cewnika,
  • krwiomocz – objaw rzadki, mający związek z samym zabiegiem lub nasilonym odczynem popromiennym

Wymienione symptomy mogą w ogóle nie wystąpić, różnić się nasileniem lub trwać do około 4-6 tygodni po zabiegu. Po tym okresie większość mężczyzn odczuwa znaczną poprawę.
Do późnych powikłań po wszczepieniu ziaren J-125, które pojawiają się po kilku miesiącach po zabiegu, należą:

  • pęcherz nadreaktywny (parcia naglące, częste oddawanie moczu, częste wstawanie w nocy do ubikacji)
  • zwężenie popromienne cewki moczowej
  • impotencja
  • częściowe nie trzymanie moczu
  • zapalenie śluzówki odbytnicy z krwawieniem (objawy zbliżone do nasilonych objawów guzków krwawniczych)

Bezpieczeństwo radiologiczne po brachyterapii przy pomocy implantów stałych.
1. W celu zmniejszenia ekspozycji na promieniowanie jonizujące rodziny pacjenta i osób trzecich należy unikać długotrwałego bliskiego kontaktu ( więcej niż kilka minut dziennie) przez okres 8 tygodni od implantacji.
2. Kobiety w ciąży i dzieci do 18 roku życia powinny utrzymywać minimalną odległość około 2 metrów od pacjenta w tym okresie.
3. Nie ma żadnych ograniczeń dla podróżowania.
4. Ziarna są na stałe osadzone w gruczole krokowym. Zdarza się, że w trakcie aktywności seksualnej pojedyncze ziarno może przedostać się do ejakulatu. W związku z tym ryzykiem zaleca się stosowanie prezerwatyw przez dwa miesiące od implantacji.
5. Jeśli ziarno przedostanie się do nasienia lub moczu należy umieścić go w szklanym pojemniku za pomocą pęsety lub gąbki. Pojemnik umieścić w niedostępnym miejscu, w jak największej odległości od ludzi i jak najszybciej przekazać do szpitala wykonującego zabieg.
6. W przypadku śmierci pacjenta do 2 lat po zabiegu implantacji, zgodnie z międzynarodowymi zaleceniami, wskazane jest przeprowadzenie tradycyjnego pogrzebu (zamiast kremacji).

W przypadku jakichkolwiek problemów i wątpliwości, prosimy o kontakt telefoniczny z Sekretariatem Zakładu Brachyterapii Centrum Onkologii w Warszawie pod numerem telefonu 022- 546-20-45

Sprawdź jak do nas trafić

Wyświetl większą mapę »