Wiadomości podstawowe

Zakład Brachyterapii Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie został utworzony w 1995r. jako jeden z zakładów terapeutycznych uruchamianego od 1985r. Instytutu Onkologii na Ursynowie.


Struktura:

Oddział Brachyterapii, Pracownia Brachyterapii Ginekologicznej i Hipertermii, Ambulatorium

Kierownik – p.o Kierownika Zakładu – dr n.med. Anna Kulik e-mail: annakulik@coi.waw.pl

Sekretariat – Marta Michałowska tel. 22 546 20-45

Pielęgniarka Oddziałowa – mgr Anna Lorenc


Wyposażenie:

  • 3 aparaty HDR Microselectron firmy Nucletron
  • Aparat do hipertermii BSD 500
  • System planowania leczenia Oncentra Masterplan
  • Aparaty lokalizacyjne: Symulix firmy Nucletron, tomograf komputerowy Siemens, aparaty ultrasonograficzne zlokalizowane na salach operacyjnych, dające możliwość pełnej optymalizacji aplikacji i napromieniania chorych
  • 2 pełnoprofilowe sale operacyjne wyposażone w systemy kamer umożliwiające transmisję przekazów z zabiegów do sali konferencyjnej oraz drogą internetową.


Działalność kliniczna obejmuje leczenie nowotworów:


Działalność dydaktyczna:

W Zakładzie Brachyterapii prowadzone są szkolenia specjalistyczne zarówno dla lekarzy w trakcie specjalizacji z radioterapii onkologicznej jak i lekarzy specjalistów i fizyków medycznych bezpośrednio związanych z leczeniem w/w metodą w innych ośrodkach onkologicznych. Ponadto, podobnie jak inne zakłady i kliniki Centrum Onkologii, prowadzimy zajęcia dydaktyczne ze studentami Uniwersytetu Medycznego w Warszawie


Kierunki działalności naukowej:

Udział w badaniu klinicznym EORTC „ Ocena kontroli miejscowej i efektu kosmetycznego u chorych na wczesną postać raka piersi z niskimi czynnikami ryzyka wznowy miejscowej leczonych oszczędzająco z wykorzystaniem APBI vs. konwencjonalna teleradioterapia.”
Kontynuacja obserwacji po leczeniu w badaniu klinicznym „Zastosowanie hipertermii w skojarzeniu z brachyterapia śródtkankową HDR vs. wyłączna brachyterapia w leczeniu chorych na raka szyjki macicy.” 
Opracowanie i wdrożenie do praktyki klinicznej obrazowania MR oraz fuzji obrazów CT/MR, szczególnie w planowaniu leczenia nowotworów ginekologicznych oraz stercza.
Współpraca z Kliniką Chirurgii Onkologicznej Dzieci Instytutu Matki i Dziecka w skojarzonym leczeniu guzów litych z wykorzystaniem brachyterapii śródoperacyjnej i okołooperacyjnej.

Sprawdź jak do nas trafić

Wyświetl większą mapę »